Davet

Test

Form Gönderimi

Tamam

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der) 1991 yılında sağlık mensuplarının dayanışması, sağlıklı bir toplum hedefiyle Dr. Ahmet Fevzi İNCEÖZ ve arkadaşları tarafından Ankara’da kurulmuştur. Derneğimiz bugünkü hükümet tarafından uygulamaya konulan aile hekimliği projesi ve genel sağlık sigortası başta olmak üzere 1990’lı yıllarda birçok sağlık projesi üretmiştir. Derneğimiz üyelerinden bu güne kadar 20’den fazla milletvekili, bakanlar sendika ve konfederasyon başkanları çıkmıştır. Kurucu genel başkanımız TBMM’deki çalışmalarıyla sigarasız toplum yolunda en büyük adımı atmıştır. Teklif ettiği kanun yasalaşmıştır.

 

Sağlık-Der 1991 yılında kurulmuş olup Sayın Sağlık Bakanımız Uzm. Dr. Ahmet DEMİRCAN kurucular arasındadır. Derneğimiz 70 ülkeden yaklaşık 130 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Dünya İslam Sağlık Birliği kurucu ve asil üyesidir. Sağlık-Der Genel Başkanı Sayın Uzm. Dr. Kasım SEZEN halen bu birliğin Genel sekreteridir.

 

Sağlık-Der tarafından düzenlenen T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen, Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi 2-4 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da başarı ile tamamlanmış ve derneğimiz Dünya İslam Sağlık Birliğinin kurulmasına öncülük etmiştir.

 

Hedeflerimiz genel olarak sağlık  ve sosyal güvenlik politikaları oluşturmak, sağlık alanında eğitim gören öğrencilere burs, barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerle ilgili projeler geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışında tıbbi yardım faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışından sağlık mensuplarının eğitilmesi ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı şube ve temsilcilikler kurmaktır.

 

Bizler Sağlık-Der olarak ülkemizin sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışma ve reformlara destek olmak amacıyla,  Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin destekleriyle 14-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya‘da “4.ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ”ni düzenliyoruz.

 

Sağlıkta kaliteli, ölçülebilir ve güvenilir hizmet sunumunun bir tercih değil zorunluluk olduğu ve standartları yakalayan yönetim anlayışlarının yaşam hakkı bulduğu bir süreçten geçiyoruz.

 

Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, risk ve performans yönetimi gibi her geçen gün önemi artan bu konu başlıkları, ülkemizde de sağlık hizmeti sunumunun özel sektöre açılması, kamu hastanelerinin özerkleşmesi ile ön plana çıkmaya başlamıştır.

 

Taraflarını ve ilgililerini çepeçevre kuşatan bir değişime birlikte tanıklık ediyor, ülkemizde de sağlık sunumunun çağın gereklerine uygun dönüşmesinde hepimize önemli ödevler düştüğüne inanıyoruz.

 

4.Sağlık Yönetim Kongresi’nde gayemiz; Yeni Türkiye’nin sağlık vizyonu hedefinde yurtiçinden ve yurtdışından sağlık yöneticileri ile akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcıları geniş bir yelpazede, sınırları iyi belirlenmiş konu başlıkları etrafında bir araya getirerek, katılımcıları faydalı tartışmalarda buluşturmak ve ortak anlayışı ve dil birliğini oluşturarak, 2023 vizyonunu hayata geçirmeyi hedefleyen Ülkemizin, Yeni Türkiye, Güçlü Türkiye yolunda önümüzdeki yıllarda sağlık alanında gerçekleştireceği atılımlara katkı sağlamaktır.

 

Bu düşünceler ışığında; 14-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz 4.ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ’nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Doğan ÜNAL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH Üroloji Anabilim Dalı

Kongre Başkanı

Metin MEMİŞ

SAĞLIK-SEN

Genel Başkanı

Kongre Başkanı

Uzm. Dr. Kasım SEZEN

SAĞLIK-DER

Genel Başkanı

Kongre Başkanı© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.