Konu Başlıkları

Test

Form Gönderimi

Tamam

 • Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama, Stratejik Planlama, Finansal Yönetim, Proje ve Risk Yönetimi
 • Sağlık Hizmet Finansmanında Kamu - Özel Fonlama Etkinlik Değerlendirmesi
 • Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji, Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri
 • Sağlık Kuruluşlarında Biyomedikal ve Kalite Yönetimi
 • Sağlığın Kültürel Belirleyicileri
 • Sağlık Programı Geliştirme
 • Hastane Organizasyonu ve Yönetimi
 • Sağlıkta İstihdam Politikaları ve Planlama
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
 • Sağlık Hizmet Sunumunda Kültürlerarası İletişim
 • Sağlık Hukuku ve Etik
 • Sağlık Yöneticisinin Özellikleri ve Takım Oluşturulması
 • Sağlık Hizmeti Sunumunda Verimlilik
 • Evde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşlarında Uzun Dönem Bakım Hizmetleri
 • Özellikli Sağlık Hizmet Planlaması
 • Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Sağlık Hizmeti Sunumunun Sadeleştirilmesi
 • Uluslararası Sağlık Yardım Çalışmalarının Yönetimi
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Sağlık Hizmetinde Kimlik ve Bilgi Gizliliğinin Korunması
 • e-Sağlık Araçları ve Hizmetleri: Büyük Veri Platformları
 • Kentsel ve Kırsal Bölgeler Açısından Yatırım Planlaması
 • Şehir Hastaneleri ve Yönetim Modelleri
 • Sağlık Yönetimi Karar Verme Sürecinde Kullanılabilecek Veri ve Araçlar
 • Sağlık Hizmetlerinde İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
 • Kentsel ve Kırsal Bölgelerde Sağlık Hizmeti Kalite Değerlendirilmesi
 • Sağlık Hizmetlerinin Denetimi
 • Aile Sağlığı Merkezleri Yönetimi
 • Toplum Sağlığı Hizmetleri Yönetimi
 • Üniversite Hastaneleri Yönetimi
 • Özel Hastane Yönetimi ve Kamu ile İşbirliği
 • Kamu - Özel Ortaklıkları: Pratikler ve Deneyimler
 • Şehirlerde Demografik ve Toplumsal Değişiklikler: Göç, Mülteciler ve Kent Gelişimi
 • Sağlık Bakanlığında Yeniden Yapılanma; Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı
 • Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
 • Toplumun Yaşlanması ve Sağlığın Planlaması
 • Koruyucu Sağlık Hizmetleri Protokolleri ve Uygulamaları
 • Kronik Hastalık Yönetimi
 • Sağlık Hizmeti Kullanıcılarının Davranışları
 • Sağlık Sisteminin Kullanıcı Beklentilerine Cevap Verebilirliği
 • Sağlıkta Şiddet ve Vatandaş Uyumu
 • Sağlık Hizmet Sunumunda Personel Uyumu
 • Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
 • Sağlık Sistemine Vatandaşın Katılımı ve Toplum Entegrasyonu
 • Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri
 • Sağlık Turizmi
 • Sağlıkta İlaç Yönetimi
 • Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet
 • Sağlık Tesislerinde Güvenlik
 • Sağlıkta Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlığın Geliştirilmesi
 • Sağlığın Geliştirilmesinde Teknolojik Gelişmelerin Yeri ve Önemi
 • Afetlerde Sağlık Yönetimi
 • Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemleri
 • 2023 Sağlık Vizyonu - Bakanlık Perspektifi


© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.